0
การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ
หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังให้ผู้อ่านนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้ในสภาพจริง ซึ่งจะทำให้ศาสตร์ทางการประเมินมีความเข้มแข็งตามแนวคิดที่ว่าการประเมิน ย่อมนำไปสู่การปรับปรุง
ผู้เขียน สำราญ มีแจ้ง
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีหลักการในการประเมินโครงการทางการศึกษาและการบริหารโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย แผนและโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินโครงการทางการศึกษา เทคนิคการเขียนแผน เทคนิคการเขียนโครงการการบริหารโครงการ การวางแผนการประเมินโครงการทางการศึกษา แบบจำลองในการประเมินโครงการทางการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการออกแบบการประเมิน และตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้ในสภาพจริง ซึ่งจะทำให้ศาสตร์ทางการประเมินมีความเข้มแข็งตามแนวคิดที่ว่าการประเมิน ย่อมนำไปสู่การปรับปรุง

สารบัญ

บทที่ 1 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยกับนโยบาย แผน และโครงการ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินโครงการทางการศึกษา
บทที่ 3 เทคนิคการเขียนแผน
บทที่ 4 เทคนิคการเขียนโครงการ
บทที่ 5 การบริหารโครงการ
บทที่ 6 การวางแผนการประเมินโครงการทางการศึกษา
บทที่ 7 แบบจำลองในการประเมินโครงการทางการศึกษา
บทที่ 8 การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ
บทที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163943422 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สำราญ มีแจ้ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน