0
การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ
หนังสือ142.50 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749995341 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน