0
การปลูกสมุนไพร (PDF)
พืชสมุนไพร มีความสำคัญและประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างกว้างขวาง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งมีจำนวนมากมายหลายหมื่นชนิด สามารถเลือกนำมาใช้ได้ตามความต้องการ
หนังสือ133.00 บาท
e-books(PDF) ?98.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การปลูกสมุนไพร" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น กระเจี๊ยบแดง กระชาย กระชายดำ กระทือ กระวาน กวาวเครือ   การบูร โกฐจุฬาลัมพา ขมิ้นชัน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปลูกพืชสมุนไพร และเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรกันแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตสมุนไพรให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่อไป

สารบัญ

- ความสำคัญของพืชสมุนไพร
- กระเจี๊ยบแดง
- กระชาย
- กระชายดำ
- กระทือ
- กระวาน
- กวาวเครือ
- การบูร
- โกฐจุฬาลัมพา
- ขมิ้นชัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300017151 (PDF) 175 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เกษตรสยาม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน