0
การปลูกและขยายพันธุ์ส้มโอ
หนังสือคู่มือการเกษตร การเพาะปลูก และขยายพันธุ์ส้มโอ ผลไม้เศรษฐกิจที่มั่นคง
ผู้เขียน นฤมล มานิพพาน
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเพาะปลูกส้มโอโดยละเอียด   เริ่มตั้งแต่ประวัติ ลักษณะทั่วไปชนิดพันธุ์ การขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมของการปลูก วิธีการเพาะปลูก   การดูแล พร้อมคำแนะนำเส้นทางธุรกิจสำหรับเกษตรกรปลูกส้มโอมือใหม่ทุกคน   ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบและใช้ภาษาที่ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น   ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจสวนส้มโอไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

- ประวัติส้มโอ
- ลักษณะทางพฤกศาสตร์
- ชนิดและพันธุ์ส้มโอ
- สภาพดินฟ้าอากาศ
- การขยายพันธุ์ส้มโอ
- การเตรียมหลุมปลูกและวิธีการปลูก
- การเตรียมกิ่งพันธุ์ส้มโอ
- การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
- ธาตุอาหารของส้มโอ
- การปลูกพืชแซม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740566038 (ปกอ่อน) 79 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 4 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน