0
การผลิตทุเรียนนอกฤดู (PDF)
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีผลขนาดใหญ่ รสชาติหวานมัน อร่อย กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีราคาค่อนข้างแพง จึงได้ชื่อว่า "ราชาแห่งไม้ผล"
หนังสือ90.25 บาท
e-books(PDF) ?67.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีผลขนาดใหญ่ รสชาติหวานมัน อร่อย กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีราคาค่อนข้างแพง จึงได้ชื่อว่า "ราชาแห่งไม้ผล" ในปัจจุบันทุเรียนจากประเทศไทยนับได้ว่ามีคุณภาพดีที่สุด เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ชาวเอเชีย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียนทั้งในรูปของผลสด แช่แข็งและแปรรูปไปยังประเทศต่าง ๆ และมีแนวโน้มจะส่งออกได้มากขึ้น ทุเรียนนอกจากจะใช้รับประทานสดและขายเป็นสินค้าแล้ว ถ้ามีจำนวนมากจนขายไม่ทันสามารถนำมาแปรรูปไว้ขายนอกฤดูได้ราคาดีด้วย

    แต่ในการผลิตทุเรียนนอกฤดูให้ประสบผลสำเร็จนั้น ชาวสวนจะต้องเข้าใจวิธีการจัดการต้นทุเรียนออกดอก ติดผลและผลผลิตมีคุณภาพดี นอกจากนี้จะต้องวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนมีราคาแพง หนังสือ "การผลิตทุเรียนนอกฤดู" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมหลักการสำคัญและวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูไว้ เข้าใจง่าย เพื่อให้ชาวสวนทุเรียนและผู้สนใจทั่วไปศึกษาใช้เป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนนอกฤดูคุณภาพดีต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้ชาวสวนทุเรียนหันมาผลิตทุเรียนนอกฤดูกันแพร่หลายยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความสำคัญเเละประโยชน์
- พันธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูก
- การขยายพันธุ์
- สภาพเเวดล้อมที่เหมาะสม
- การปลูกทุเรียน
- การปฏิบัติดูเเลรักษาทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิต
- หลักการสำคัญในการผลิตทุเรียนนอกฤดุ
- บทบาทเเละการทำงานของสารพาโคลบิวบราโซล
- การเลือกต้นทุเรียนเเละสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อผลิต
- การเตรียมต้นทุเรียนให้พร้อมก่อนการใช้สาร
- การฉีดยาพ่นสารโคลบิวทราโซล (คัลทาร์)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300017250 (PDF) 119 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เกษตรสยาม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน