0
ลด 10%
การผลิตพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรไทยที่คนไทยควรรู้
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ประเภทของพืชสมุนไพร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลพืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรรพคุณของพืชสมุนไพร และกรรมวิธีการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกลุ่มและลักษณะการนำไปใช้ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชสมุนไพร ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร
บทที่ 2 การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
บทที่ 3 ประเภทของพืชสมุนไพร
บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสมุนไพร
บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 7 สรรพคุณของพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์
บทที่ 8 พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและสรรพคุณ
บทที่ 9 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801961 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน