0
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ
แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะที่ระบบคุณค่าและความเชื่อของบุคคลถูกบั่นทอนหรือความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อการค้นหาความหมายและเป้าหมายในชีวิต บั่นทอนความหวัง ความรัก ความผาสุข และความเข้มแข็งภายในจิตใจ นอกจากนี้ยังทำให้ลุคคลสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเอง บุคคลอื่น ธรรมชาติ อำนาจเหนือธรรมชาติหรือพระศาสดาที่ยึดมั่นศรัทธา ทำให้บุคคลต้องทนทุกข์และดิ้นรน เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านจากสภาวะนี้ พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ เพื่อให้บรรเทาผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีความผาสุกทางจิตวิญญาณต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ
บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ
บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญาณ
บทที่ 4 การวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ
บทที่ 5 การประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิทญญาณ
บทที่ 6 กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญาญาณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339533 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน