0
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล
หนังสือเล่มนี้นอกจากจะปรับปรุงเนื้อหาสาระเดิมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น จำนวน 8 บทแล้ว ยังเพิ่มเนื้อหาใหม่อีก 6 บท จึงเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลฯ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล" เล่มนี้ นอกจากจะปรับปรุงเนื้อหาสาระเดิมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น จำนวน 8 บท คือ เรื่องบทบาทของพยาบาลผู้สูงอายุ : ทิศทางและแนวโน้ม ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพาร์กินโซนิซึม การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้าย และดูแลผู้สูงอายุและแนวทางในการช่วยเหลือ

    ยังเพิ่มเนื้อหาใหม่อีก 6 บท คือ เรื่องการสื่อสารในผู้สูงอายุ ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า การกระทำทารุณกรรมและการทอดทิ้งในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการและในชุมชน และการฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุ ที่มุ่งเน้นการดูแลโดยใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพและการบูรณาการทั้งทางด้านสุขภาพและสังคมในการวางแผนและแก้ไขปัญหา จึงเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทของพยาบาลผู้สูงอายุ : ทิศทางและแนวโน้ม
บทที่ 2 ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การสื่อสารในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติในผู้สูงอายุ
บทที่ 5 เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
บทที่ 7 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
บทที่ 8 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพาร์กินโซนิซึม
บทที่ 9 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
บทที่ 10 การทารุณกรรมและการทอดทิ้งในผู้สูงอายุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339571 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน