0
ลด 70%
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ66.00 บาท
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหากภายในประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ความรู้เบื้อง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008 ข้อกำหนดด้านการจัดทำเอกสาร คู่มือคุณภาพ หลักการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ เทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
บทที่ 2 มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008
บทที่ 3 ข้อกำหนดด้านการจัดทำเอกสาร
บทที่ 4 คู่มือคุณภาพ
บทที่ 5 หลักการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ
บทที่ 6 เทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ
บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818150 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน