0
ลด 10%
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
รวมเนื้อหาเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
หนังสือ535.50 บาท
e-books(PDF) ?432.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านทรัพยากรณ์มนุษย์โดยตรงกว่า 20 ปี เนื้อหา 16 บทมีความทันสมัยด้านการพัฒนาบุคคล การฝึกอบรม การจัดการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีจริยธรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ผู้สอน ในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และยังเหมาะกับบุคลากรฝ่าย HR หรือฝ่ายการจัดการงานบุคคลของหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ อีกทั้งเหมาะสำหรับเป็นตำราอ้างอิง เนื้อมีความเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทเริ่มต้น : ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
บทที่ 7 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 ภาพรวมการพัฒนาองค์การ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837786 (ปกอ่อน) 700 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1030 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน