0
การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา (Leadership Development : Theories, Best Practices and Case Study)
พัฒนาผู้นำอย่างตอบโจทย์ ตรงใจและตามทันโลกตั้งแต่วันนี้ เพื่อบ่มเพาะผู้นำแบบที่ใช่ให้พร้อมใช้ในวันข้างหน้า
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา (Leadership Development : Theories, Best Practices and Case Study)" เล่มนี้ นำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดแทรกทฤษฎี แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาต่าง ๆ   เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของผู้นำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรและพร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ตอนที่ 1 แนะนำภาวะผู้นำ
- บทที่ 1 ภาพรวมของภาวะผู้นำ
- บทที่ 2 ความสำคัญของพัฒนาภาวะผู้นำ

ตอนที่ 2 พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 3 การประเมินระดับภาะผู้นำ
- บทที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำ
- บทที่ 6 ความสำเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 7 วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ
ฯลฯ

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 9 ความท้าทายของการพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 10 ทิศทางของการพัฒนาภาวะผู้นำ
- บทที่ 11 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำให้เจนวาย

ตอนที่ 4 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา
- บทที่ 12 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105289 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน