0
การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวด: เส้นทางและอนาคตของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
ชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวดอยู่ที่อุตสาหกรรมการผลิต และกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือความสามารถทางสังคมของแต่ละประเทศ ในการนำเข้าเทคโนโลยี ปรับใช้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาเศรษฐกิจไทยในบริบทของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและเศรษฐกิจโลก จึงสามารถเผยให้ผู้อ่านได้เห็นว่า ความสำเร็จ (และความล้มเหลว) ของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เรื่องของตำนานเสื่อผืนหมอนใบของบรรดาเจ้าสัว ความสามารถของเทคโนแครตที่มักประกาศว่า ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน หรือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเผด็จการแบบสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประชาธิปไตยครึ่งใบในยุคเปรม ติณสูลา-นนท์ อย่างที่เราคุ้นเคยเท่านั้น แต่มีปัจจัยภายนอกมากำหนดอีกไม่น้อย...

    หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวดอยู่ที่อุตสาหกรรมการผลิต และกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือความสามารถทางสังคมของแต่ละประเทศ ในการนำเข้าเทคโนโลยี ปรับใช้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร!

สารบัญ

ภาค 1 มุมมอง และแนวทางการศึกษา
- บทที่ 1 มุมมอง : รัฐบาล ตลาด ระบบและสถาบัน
- บทที่ 2 ประเทศพัฒนาทีหลัง ทฤษฎีฝูงห่านป่าบินและความได้เปรียบในการแข่งขัน
- บทที่ 3 ความสามารถทางสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผสมผสานทางนวัตกรรม
- บทที่ 4 เศรษฐกิจเอเชีย จาก "มหัศจรรย์" สู่ "วิกฤต"

ภาค 2 อุดมการณ์ นโขบาย ผู้รับผิดชอบ และสถาบัน
- บทที่ 5 ลัทธิการพัฒนากับเผด็จการการพัฒนา
- บทที่ 6 การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า การส่งเสริมการส่งออกนโยบายอุตสาหกรรม
- บทที่ 7 โครงสร้างสามขาของกลุ่มทุน รัฐวิสาหกิจและบริษัทของรัฐ
- บทที่ 8 บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการครอบงำทางเศรษฐกิจ
- บทที่ 9 ธุรกิจครอบครัวและบรรษัทภิบาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169399414 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 165 x 239 x 33 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : The Sakai Agency
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน