0
การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา
หนังสือที่จะทำให้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของการบริบาลด้านยา ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแนวคิดของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา ฯลฯ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา" เล่มนี้ จะทำให้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของการบริบาลด้านยา ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแนวคิดของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งในแง่ของการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างเครื่องมือทางด้านคุณภาพชีวิต เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกและประเมินผลลัพธ์ของความเป็นมนุษย์ หรือคุณภาพชีวิตของการบริบาลผู้ป่วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
บทที่ 4 ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาแบบรายบุุคคล
บทที่ 5 การสร้างมิติและข้อความถามของเครื่องมือ PROMPT-QoL
บทที่ 6 การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือ PROMPT-QoL
บทที่ 7 การนำเครื่องมือ PROMPT-QoL ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337621 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน