0
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET. (PDF)
ตำราเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET เล่มนี้ แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน และแสดงตัวอย่างวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Microsoft Visual Studio โดยใช้เฟรมเวิร์ค ASP.NET
e-books(PDF) ?190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ตำราเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET เล่มนี้ แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน และแสดงตัวอย่างวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Microsoft Visual Studio โดยใช้เฟรมเวิร์ค ASP.NET และ ASP.NET Core ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คใหม่ล่าสุดของ Microsoft ซึ่งเปลี่ยนทิศทางจากการเป็นเฟรมเวิร์คสำหรับแอปพลิเคชันที่จะทำงานกับแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น ไปเป็น Open source และ Cross-platform ตำราเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่ 1 ครอบคลุมบทที่ 1-4 ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนวทางและทางเลือกในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET ส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย บทที่ 5-11 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ASP.NET Server-side control ที่ ASP.NET เตรียมไว้สำหรับใช้ในการพัฒนา user interface ของเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยเทมเพลตแบบเว็บฟอร์ม และส่วนที่ 3 ประกอบด้วยบทที่ 12 ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ MVC ด้วยเฟรมเวิร์ค ASP.NET Core

สารบัญ

- บทที่ 1 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- บทที่ 2 ทำความรู้จักกับเฟรมเวิร์ค .NET และ Microsoft Visual Studio 2017
- บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย C#
- บทที่ 4 การพัฒนา Web Application โดยใช้ ASP.NET Framework
- บทที่ 5 การใช้งาน Master Pages and Themes
- บทที่ 6 การใช้งาน Navigation Controls
- บทที่ 7 การใช้งาน Validation Controls
- บทที่ 8 การทำงานกับข้อมูลและฐานข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144171 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน