0
การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS
เนื้อหาครอบคลุมการเขียนเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษรที่ควรใช้สำหรับเว็บไซต์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ฯ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS" เล่มนี้ มีเนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุมการเขียนเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษรที่ควรใช้สำหรับเว็บไซต์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การจัดเก็บไฟล์ การติดตั้งและเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งแสดงการติดตั้งเครื่องมือเพื่อเตรียมการสร้างเว็บไซต์ทั้งบนระบบปฏิบัติการแมคอินทอชและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เนื้อหามีภาพประกอบให้เข้าใจง่าย พร้อมแสดงการสาธิตวิธีการเขียนเว็บไซต์แบบเป็นขั้นตอน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML5 การกำหนดรูปแบบหน้าเนื้อหาและกลุ่มหัวข้อเอกสาร การเชื่อมโยงเอกสารเว็บเพจ การจัดรูปแบบกลุ่มข้อความและตัวอักษร การแทรกข้อมูลมัลติมีเดียและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยสไตล์ชีต และการตกแต่งตารางและจัดรูปแบบหน้าจอ Layout แบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
บทที่ 2 โครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์
บทที่ 3 ภาษา HTML5 เบื้องต้นและการจัดเตรียมเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์
บทที่ 4 การกำหนดรูปแบบหน้าเนื้อและกลุ่มหัวข้อของเอกสาร
บทที่ 5 การจัดรูปแบบกลุ่มข้อความและตัวอักษร
บทที่ 6 การแทรกข้อมูลมัลติมีเดียและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
บทที่ 7 การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยสไตล์ชีต
บทที่ 8 การตกแต่งตารางและการจัดรูปแบบหน้าจอ Layout

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339243 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน