0
การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม
มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรีมพื้นฐานในการเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดี มีมุมมองในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ด้วยการเสริมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เป็นแนวคิดในการออกแบบที่ใช้ได้จริง
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม" เล่มนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมพื้นฐาน ในการเป็นนักพัฒนาแอ็ปพลิเคชันที่ดี มีมุมมองในการออกแบบและพัฒนาแอ็ปพลิเคชันอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ด้วยการเสริมตัวอย่างการประยุกต์ และแนวคิดในการออกแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จนกระทั่งสามารถเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางดาวน์โหลดของ Google Play Store และ AppStore ได้

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยโครงสร้างภาษาอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก สามารถนำไปใช้พัฒนาการงานด้านการศึกษา และงานธุรกิจในขั้นสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 สถาปัตยกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
บทที่ 2 การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
บทที่ 3 เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน
บทที่ 4 ภาษาที่ใช้การพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน
บทที่ 5 การแสดงผลข้อมูล
บทที่ 6 การนำเข้าข้อมูล
บทที่ 7 ฉาก
บทที่ 8 ไฟล์และการจัดการฐานข้อมูล
บทที่ 9 ข้อมูลบริการ MVC
บทที่ 10 การเชื่อมต่อแอ็ปพลิเคชันกับข้อมูลบริการ
บทที่ 11 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
บทที่ 12 การเผยแพร่แอ็ปพลิเคชัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340188 (ปกอ่อน) 354 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน