0
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Web Technology การติดตั้งโปรแกรม Intel@XDK การใช้โปรแกรมภาษา HTML CSS, Java และ Intel@XDK การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java, HTML5 และ CSS
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนแอพพลิเคชั่น และการใช้โปรแกรมภาษา PHP, JavaScipt การใช้ HTML, CSS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น สามารถออกแบบ User Interface และประยุกต์ใช้งานได้ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Web Thchnology การติดตั้งและใช้โปรแกรม Intel@XDK
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScipt
บทที่ 3 การสร้างแอพพลิเคชันด้วยโปรแกรม Inter@XDK
บทที่ 4 การสร้างแอพพลิเคชันด้วย JQuery Mobile
บทที่ 5 การติดต่อบานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167319551 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน