0
การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์
อ่านง่าย เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทดสอบการทำงานหม้อแปลงอย่างไร ทำงานได้จริง ถูกต้อง ปลอดภัย รู้จักโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลง และมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบทุกส่วนของหม้อแปลง ฯลฯ
ผู้เขียน นพ มหิษานนท์
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์" เล่มนี้ ได้บรรจุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วน โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายให้รู้จักโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบทุกส่วนของหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า การคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า วิธีทดสอบการทำงานหม้อแปลงอย่างไรจึงทำงานได้จริง ถูกต้อง ปลอดภัย อีกทั้งยังรวบรวมขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการลงมือปฏิบัติพันขดลวดทองแดง ที่ผู้ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย พร้อมด้วยรูปประกอบในทุกขั้นตอนให้ลงมือทำตามได้ทันที จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจและนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนวิชาช่างไฟฟ้า

สารบัญ

- ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น
- หลักการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า
- หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหมญ่
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส
- หลักการคำนวณ และออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
- การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า
- ทฤษฎีมอเตอร์เบื้องต้น
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)
- การพันมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168282069 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์CORE FUNCTION, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน