0
ลด 10%
การภาษีอากรธุรกิจ
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?169.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาตรี เนื้อหาภายในเล่ม ครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 7 อากรแสตมป์
บทที่ 8 การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837441 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน