0
การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยคนไทยที่มีรอยโรคในช่องปากหลายชนิด ซึ่งมีทั้งโรคที่พบได้บ่อย โรคติดเชื้อ โรคเรื้องรัง และโรคที่มีความรุนเเรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อยนี้เขียนจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยคนไทยที่มีรอยโรคในช่องปากหลายชนิด ซึ่งมีทั้งโรคที่พบได้บ่อย โรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง และโรคที่มีความรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาตั้งแต่อาการปากแห้ง ปวดแสบปวดร้อน หรือมีอาการเจ็บปวดในช่องปาก ทำให้การรับประทานอาหารลำบาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การรักษาส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อบรรเทาอาการ ซึ่งในตำราเล่มนี้ได้นำเสนอแนวทางการรักษาที่ให้ผลดีและมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยในปัจจุบัน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากตำราเล่มนี้ซึ่งมีรูปภาพที่แสดงผลการรักษารอยโรคในช่องปากไปใช้ประกอบการบำบัดรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์เเละยาทางทัตกรรม
บทที่ 3 การรักษาเฉพาะโรค
บทที่ 4 ลิวโคเพลเกียเเละอีริโทรเพลเกีย
บทที่ 5 กลุ่มอาการปวดเเสบปวดร้อนในช่องปาก
บทที่ 6 ภาวะปากเเห้ง
บทที่ 7 การติดเชื้อในช่องปาก
บทที่ 8 อาการปวดประสาทไทรเจมินัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333463 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน