0
การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง
การเรียนรู้ธรรม อย่าหลง อย่าหยุด ที่ความเข้าใจจดจำได้ แต่ต้องตื่นโพลงเป็นปัญญาญาณ สว่าง เห็นแจ้ง จิตหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวงได้ จึงเชื่อว่า การเข้าถึงพระสัทธรรม
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชาวพุทธแท้ต้องมี "ยานวิปัสสนา นำพาสู่ความพ้นทุกข์" หากเกิดเป็นมนุษย์ แต่ไม่ได้ลิ้มรสพระสัทธรรม มีจิตแต่ไม่รู้แจ้ง ชีวิตนี้ก็เป็นหมันเปล่า อย่าเป็นเพียงผู้รักษาพุทธประเพณี ตำรา คัมภีร์ ให้พวกมดปลวกมันไปนิพพานแทนเรา อย่าเป็นคนเลี้ยงวัว แล้วไม่ได้กินเนื้อวัว อย่าเป็นทัพพีที่ไม่รู้รสแกง อย่าเอาคนพาลมาเป็นต้นแบบชีวิต อย่ายอมให้กิเลสลิขิตชีวิตเรา เราเล่นอยู่กับสมมุติมานานแล้ว ถึงเวลาที่เราจะออกมาหาความจริง เดินตามรอยแห่งพระตถาคตรอยแห่งการฝึกจริง ทำจริง รู้จริง เป็นจริง ให้ชีวิตนี้อิงอยู่กับแก่นแนบแน่นอยู่กับสัจจะ เอาจิตเป็นพระ เอาธรรมะเป็นอาภรณ์ จะยืน เดิน นั่ง นอน ชีวิตนี้จะมีแต่ความปลอดภัย

    "การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง" เล่มนี้ คือหนังสือคู่มือที่บอกแผนที่การเดินทางทางจิต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่บนเส้นทางของการฝึกปฏิบัติตน ได้ศึกษาเส้นทางเส้นทางของการฝึกปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติ เพื่อเป็นอนุสติที่คอยเตือนไม่ให้ประมาท จนถูกอวิชาครอบงำซ้ำย่อหย่อนการปฏิบัติ และช่วยให้คุณได้ตระหนักรู้ตัวในทุกขณะจิต

สารบัญ

1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิต
2 คนเช่นไรควรไปปฏิบัติธรรม
3 นิวรณ์ 5 อาหารของอวิชชา
4 ทำไมต้องเจริญสติตามดูการเคลื่อนไหว
5 ตัวอย่างพระสาวกที่เจริญกายคตาสติ : การบรรลุธรรม...สิ่งที่เป็นไปได้ทุกอิริยาบถ
6 กำหนดอย่างไรในขณะปฏิบัติ
7 โสดาบันผู้แรกเริ่มเข้าสู่กระแสธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นหนังสือแนะแนวการปฏิบัติธรรมแนวเคลื่อนไหวที่หาได้ยากในชั้นหนังสือทั่วไป โดยครูบาอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าสอนอย่างชัด ลัด ตรง รูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165682008 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วัดป่าโสมพนัส
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน