0
การรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ ทักษะการรู้แหล่งสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง "การรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหา 10 บท ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ ทักษะการรู้แหล่งสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการอ้างอิงสารสนเทศ และทักษะการใช้สารสนเทศอย่างถูกกฎหมายและมีจริยธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 ทักษะการรู้สารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทที่ 2 ทักษะการคิดเพื่อการรู้สารสนเทศ
บทที่ 3 ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
บทที่ 4 ทักษะการรู้แหล่งสารสนเทศ
บทที่ 5 ทักษะการรู้ทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 6 ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ
บทที่ 7 ทักษะการประเมินสารสนเทศ
บทที่ 8 ทักษะการสังเคราะห์และสื่อสารสนเทศ
บทที่ 9 ทักษะการอ้างอิงสารสนเทศ
บทที่ 10 ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างถูกกฎหมายและมีจริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339670 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน