0
การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน : ชุดประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน (PDF)
รู้จัก "การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน" เพื่อก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน"
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไรดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์/พม่า เเละกัมพูชา ล้วนมีความสำคัญเเละจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักเเละเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม เชื้อชาติ เเละวิถีชีวิต ที่สื่อผ่านการละเล่นพื้นบ้านของเเต่ละประเทศ ประชาชนชาวอาเซียนทุกนต้อง รู้จัก...เรียนรู้ การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศในอาเซียน เพื่อก้าวสู่ความเป็น "ประชาคมอาเซียน" อย่างเเท้จริง

สารบัญ

- รู้จัก "การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน" เพื่อก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน"
- การละเล่นพื้นบ้าน ไทย
- การละเล่นพื้นบ้าน มาเลเซีย
- การละเล่นพื้นบ้าน ฟิลิปปินส์
- การละเล่นพื้นบ้าน สิงคโปร์
- การละเล่นพื้นบ้าน อินโดนีเซีย
- การละเล่นพื้นบ้าน บรูไนดารุสซาลาม
- การละเล่นพื้นบ้าน เวียดนาม
- การละเล่นพื้นบ้าน ลาว
- การละเล่นพื้นบ้าน เมียนมาร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220011 (PDF) 76 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน