0
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
ตำราเล่มนี้ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ตลอดจนกรณีศึกษาตัวอย่าง
หนังสือ370.50 บาท
e-books(PDF) ?330.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้ให้นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ พร้อมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ระบบการวัดผลปฏิบัติงานองค์การ การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การไปใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ และการใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การในประเทศไทย แต่งขึ้นโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัยที่หลากหลาย รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ และการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กร

สารบัญ

บทที่ 1 นิยามเเละความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
บทที่ 2 การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อส่วนเป็นหนึ่งของระบบการจัดการ
บทที่ 3 การออกเเบบระบบการวัดผลการปฎิบัติงานองค์กร
บทที่ 4 การกำหนดสิ่งที่ควรจะวัดเเละการออกเเบบตัววัดผลการปฎิบัติงานองค์กร
บทที่ 5 การตั้งค่าเป้าหมายเเละการออกเเบบระบบการเก็บข้อมูล
บทที่ 6 การออกเเบบระบบการรายงานผล
บทที่ 7 การทดสอบความถูกต้องของระบบวัดผล
บทที่ 8 การนำเอาระบบการวัดผลการปฎิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ
บทที่ 9 เครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
บทที่ 10 ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
บทที่ 11 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
บทที่ 12 การใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรในประเทศไทย

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักบริหารที่มีเวลาจำกัด ต้องการความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันที เข้าใจง่าย อาจารย์ได้อธิบายการประยุกต์แนวคิดของ Balanced Scorecard มาใช้ในองค์กรต่างๆ อย่างชัดเจน น่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่นักบริหารมือใหม่ทุกคนควรได้อ่านศ.ดร.สมนึก ดำรงกิจชัยพร- ผอ.โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140944 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน