0
การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ครู นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการลงมือทำอยู่ตลอดเวลา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ" เล่มนี้ ได้นำเสนอความหมาย ความเป็นมา และธรรมชาติของทักษะการปฏิบัติ การออกแบบการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ การวิเคราะห์งาน การอบรมผู้ประเมินทักษะการปฏิบัติ และการกำกับติดตามคุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติ ผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาทำความเข้าใจหลักการของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติในบริบทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของทักษะการปฏิบัติเเละอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย
บทที่ 2 ความเป็นมาเเละธรมรชาติของการวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 3 การออกแบบการวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 4 การสร้างเครื่องมือวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 6 การประเมินโดยใช้เเฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
บทที่ 7 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 8 การฝึกอบรมผู้ประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 9 การกำกับติดตามคุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332961 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน