0
การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
นำเสนอความหมาย ความเป็นมา และธรรมชาติของทักษะการปฏิบัติ การออกแบบการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ" เล่มนี้ ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความละเอียดและทันสมัยมากขึ้น โดยนำเสนอเนื้อกาสาระเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา และธรรมชาติของทักษะการปฏิบัติ การออกแบบการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ การวิเคราะห์งาน การอบรมผู้ประเมินทักษะการปฏิบัติ และการกำกับติดตามคุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติ ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาทำความเข้าใจหลักการของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของทักษะการปฏิบัติเเละอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย
บทที่ 2 ความเป็นมาเเละธรมรชาติของการวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 3 การออกแบบการวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 4 การสร้างเครื่องมือวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดเเละประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 6 การประเมินโดยใช้เเฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
บทที่ 7 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 8 การฝึกอบรมผู้ประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 9 การกำกับติดตามคุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติ
บทที่ 10 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผลประเมินทักษะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339809 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน