0
การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC
เป็นคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด (KPI) ที่ภาคเอกชนและภาครัฐบาลสามารถนำไปใช้ได้ มีผลงานวิจัย KPI และค่าอ้างอิง (Benchmarking) ของภาคอุตสาหกรรม
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด (KPI) ที่ภาคเอกชนและภาครัฐบาลสามารถนำไปใช้ได้ มีผลงานวิจัย KPI และค่าอ้างอิง (Benchmarking) ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การนำแผนไปปฏิบัติ การทำ BSC และ KPI และ Strategy Map การติดตามและควบคุม ทั้งยังมีแบบฟอร์มเพื่อฝึกปฏิบัติการในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทำ BSC พร้อมทั้งผลการศึกษาวิจัยค่า KPI และ BSC ของภาคอุตสาหกรรมและการจัดทำดัชนีชี้วัดของภาครัฐ จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาโท ที่ศึกษาวิชาการจัดการกลยุทธ์ และผู้บริหารองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์และจัดทำ BSC

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การวางแผน (Where do we go from here?)
- ปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างไร (Where are we now)
- ในอนาคตเราต้องการไปที่ใด (Where do we want to be)
- ทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น (How will we get there?)

ส่วนที่ 2 การนำแผนไปปฏิบัติ (Who must do that?)

ส่วนที่ 3 การติดตามปรเมินผลและควบคุม (How are we doing?)
- Balanced Scorecard (BSC)
- KPI ของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจไทย
- การสร้างแผนกลยุทธ์ (Stratege Map)
- Benchmarking

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163826770 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน