0
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมทั้งเรื่องการวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการเกษียณ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นศาสตร์ที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ทรงพระราชดำริขึ้น นับเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องการวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการเกษียณ โดยกระบวนการในการวางแผนการเงินดังกล่าว ได้น้อมนำองค์ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการวางแผนทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชดำริ และพระราชดำรัส ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
01 ศาสตร์ของพระราชา ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
02 หลักการวางแผนการเงิน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
03 การวางแผนอุปโภคบริโภค จุดเริ่มต้นของความพอเพียง
04 การบริหารเงินออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรายได้ที่ดีในอนาคต
05 การวางแผนประกันภัย หลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
06 การวางแผนภาษีแบบพอเพียง : หลักคิดพอเพียง 2-3-4 และนิติธรรมสู่สังคมผาสุข
07 การวางแผนเพื่อการเกษียณ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- บทสรุปส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164150393 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 142 x 207 x 12 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน