0
การวางแผนงานก่อสร้าง ฉ.ปรับปรุง (1-7)
หนังสือ219.45 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            งานก่อสร้างเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากระบบอุตสาหกรรมอื่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการดำเนินการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพ เวลาการทำงาน และต้นทุนการก่อสร้างนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานก่อสร้างที่ดี โดยผู้บริหารงานก่อสร้างจะต้องทราบถึงหลักการวางแผนงานก่อสร้างในระบบต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ให้ถูกต้องตรงกับประเภทและลักษณะของงาน นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้เหมาะสม

สารบัญ

- การจัดการงานก่อสร้างกับการวางแผนงาน
- หลักการวางแผน
- การศึกษางาน
- การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางเวลาทำงาน
- การวางแผรงานก่อสร้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นลูกศร
- การวางแผนงานก่อสร้างด้วยระบบสายงานวิกฤตแบบเส้นวงกรอบ
- การวางแผนงานระบบเพิร์ท และระบบพิเศษอื่น ๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746427111 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 207 x 294 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน