0
ลด 20%
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หนังสือเล่มนี้จะให้รายละเอียดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรมทบทวนความรู้ทุกบท เพื่อเสริมความเข้าใจ
ผู้เขียน โชคชัย เดชรอด
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกสาขาอาชีพใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษี ทำให้เสียภาษีได้ถูกต้อง และประหยัด สำหรับนักศึกษา หนังสือเล่มนี้จะให้รายละเอียดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรมทบทวนความรู้ทุกบท เพื่อเสริมความเข้าใจ สามารุใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลให้กับตนเองและครอบครัว

สารบัญ

บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 เงินได้พึงประเมิน
บทที่ 4 การหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีโดยผู้มีเงินได้ประเมินตนเอง
บทที่ 6 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
บทที่ 7 การประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน : การอุทธรณ์และโทษ
บทที่ 8 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340133 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน