0
การวางแผนและการบริหารโครงการ : Project Planning and Management
แนวคิด ทฤษฏี และภาคปฎิบัติตามแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวางแผนและการบริหารโครงการ" เล่มนี้ ได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์กับโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การริเริ่มโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินโครงการ การวางแผนหลักโครงการ (Project Planning Matrix) แนวทางการวางแผนหลักโครงการขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี แคนาดา ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการให้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ หลักการบริหารโครงการ การจัดทำรายงานและการปิดโครงการ ซึ่งเป็นหนังสือที่หน่วยงานและคนทำงานเกี่ยวกับโครงการจำเป็นต้องมีไว้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะให้หลักการและแนวทางที่จะช่วยการทำงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ และเหมาะกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชานี้ที่จะใช้เป็นตำราและการจัดหาไว้ในห้องสมุดในการอ้างอิงและประกอบการเรียน

สารบัญ

ตอนที่ 1 แผน แผนงานและโครงการ
ตอนที่ 2 การริเริ่ม การวิเคราะห์ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
ตอนที่ 3 การวางแผนหลักโครงการ
ตอนที่ 4 แผนปฏิบัติการโครงการ
ตอนที่ 5 การบริหารโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163486981 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 164 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บรรจง อมรชีวิน
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน