0
การวางแผนและควบคุมการผลิต : Production Planning & Control
สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจในส่วนของการบริหารการผลิต
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การวางแผนและควบคุมการผลิต" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ศึกษาด้วยตนเอง สำหรับผู้สนใจทั่วไปหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในส่วนของการบริหารการผลิต เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี เนื้อหาเรียงตามลำดับความเกี่ยวเนื่องตามขั้นตอนของการวางแผนและควบคุมการผลิต มีตัวอย่างและคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทดลองแก้ปัญหาในทุกๆ บท สอดคล้องกับเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด

สารบัญ

บทที่ 1 การพยากรณ์
บทที่ 2 การวางแผนการผลิตรวม
บทที่ 3 การจัดการวัสดุคลคลัง
บทที่ 4 การวางแผนความต้องการวัสดุ
บทที่ 5 ระบบการผลิตแบบทันเวลา ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และระบบการผลิตแบบคลีน
บทที่ 6 การจัดตารางการผลิต
บทที่ 7 การบริหารโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339311 (ปกอ่อน) 406 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน