0
การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (Design Research in Education)
การวิจัยการออกแบบเป็นแนวคิดการวิจัยแบบใหม่ ยึดหลักการออกแบบร่วมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวทางใหม่ทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ได้ในโลก
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน และเป็นสมรรถนะสำคัญในการแข่งขัน การวิจัยการออกแบบเป็นแนวคิดการวิจัยแบบใหม่ ซึ่งยึดหลักการออกแบบร่วมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวทางใหม่ทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการออกแบบเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ใช้ในการออกแบบเป็นฐานในการวิจัย และใช้การวิจัยเป็นฐานในการออกแบบ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 1 ปรัชญา กระบวนทัศน์ การวิจัยทั่วไป และการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 2 ลักษณะธรรมชาติของการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 3 ตรรกะและทฤษฎีกับการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 4 การคิดออกแบบกับการวิจัยการออกแบบ

ส่วนที่ 2 ศาสตร์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 5 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
- บทที่ 6 หลักการออกแบบแลพพัฒนานวัตกรรม
- บทที่ 7 การวิจัยการนำ (นวัตกรรม) สู่การปฏิบัติ
- บทที่ 8 การประเมินและสะท้อนคิด

ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้อเสนอ/รายงานการวิจัยการออกแบบ และอนาคตของการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 9 คำถามวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 10 การพัฒนาข้อสอบการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 11 การจัดทำรายงานการวิจัยการออกแบบ
- บทที่ 12 บทสรุปและอนาคตของงการวิจัยการออกแบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339267 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน