0
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา" เล่มนี้ ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล อธิบายกระบวนการวิจัยอย่างละเอียด พร้อมกรณีศึกษาที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ ชัดเจน กว้างไกล และน่าสนใจ สามารถใช้เป็นคู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 2 โครงร่างการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การเข้าสนาม
บทที่ 4 การสังเกตและการบันทึกภาคสนาม
บทที่ 5 การสัมภาษณ์
บทที่ 6 ข้อมูลเอกสาร
บทที่ 7 การสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 9 คุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167136370 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน