0
การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์
หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งหลักการทางทฤษฎีแนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากการถอดประสบการณ์ตรงจากการทำวิจัยเชิงคุรภาพของผู้เขียน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับครูวิทยาศาสตร์
ผู้เขียน ลือชา ลดาชาติ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งหลักการทางทฤษฎี แนวปฏิบัติ และตัวอย่างในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากการถอดประสบการณ์ตรงจากการทำวิจัยเชิงคุณภาพของผู้เขียน เหมาะกับครูวิทยาศาสตร์ และนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูล
บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุรภาพ
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 7 การแยกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยและการให้รหัส
บทที่ 8 การจัดกลุ่มรหัสข้อมูลส่วนย่อย
บทที่ 9 การวิเคราะห์ภายในกรณี (1)
บทที่ 10 การวิเคราะห์ภายในกรณี (2)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334279 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน