0
การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก
สำหรับนักวิจัยผู้สนใจค้นหาความรู้จากความจริงของผู้คนในสังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก" เล่มนี้ ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของการวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานความเชื่อ ไปสู่การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการ เทคนิคและเครื่องมือในงานวิจัย รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการค้นหาความจริงของผู้คนในสังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนทัศน์ในการวิจัย
บทที่ 2 การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 4 การเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นธรรมชาติ: การศึกษาผู้คนและสภาพการณ์
บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 8 การวิจัยผสานวิธี
บทที่ 9 การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743158469 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน