0
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพลังใจให้กับครูที่ยังอยู่ในการศึกษาในระบบ ซึ่งที่ยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างมั่นคง ไม่ว่าโลกจะยากเย็นเพียงใดหรือเปลี่ยนไป ขอให้เรามั่นในในความหมายที่เราสร้างขึ้นเอง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ในวันที่โลกเปลี่ยน หลากหลายสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามาจนครูตั้งรับแทบไม่ทัน และในระบบการศึกษาที่ครูเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำหน้าที่โดยตรงถึงตัวผู้เรียน" ทั้งครูและผู้เรียนต่างยังต้องทำหน้าที่ต่อกันโดยต่างต้องแหงนมองฟ้า งวยงงกับเดือนดาราที่ดูแปลกตา ผู้เรียนอาจสงสัยและตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของครู เช่นเดียวกับครูที่อาจสงสัยและตั้งคำถามการทำหน้าที่ของผู้เรียน ทั้ง 2 ฝ่ายอาจคิดไปเองโดยฐานคติของตน โดยอาจไม่ได้ตั้งคำถามว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น รวมถึงตัวตนของตนเองว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างมีความหมายได้อย่างไร อะไรคือความชอบและความใช่ของเรา ชีวิตข้างหลังที่ผูกกับประสบการณ์เดิมและชีวิตด้านในที่เกี่ยวกับความชอบและรสนิยม จะมีพื้นที่ของการเรียนรู้อยู่ตรงไหน

    "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้" เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการเชื่อมกับห้องเรียน โลกแห่งความเป็นจริงและชีวิตด้านในของบุคคล รวมถึงผลรวมชีวิตผู้คนไว้ด้วยกัน เป็นพื้นที่ของการค้นหาความหมายและสร้างสรรค์ทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นที่ของการรับสุขและส่งสุขให้แก่กัน หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อเป็นพลังใจให้กับครูที่ยังอยู่ในการศึกษาในระบบ ซึ่งที่ยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างมั่นคง ไม่ว่าโลกจะยากเย็นเพียงใดหรือเปลี่ยนไปขอให้เรามั่นในในความหมายที่เราสร้างขึ้นเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและคุณค่าของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
บทที่ 2 ปรัชญาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
บทที่ 3 ระบบการศึกษาของไทยและสถานการณ์ของการจัดการศึกษา
บทที่ 4 การขึ้นโจทย์ของการวิจัยและการทบทวนเอกสาร
บทที่ 5 การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวากับการจัดการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่
บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยกับการทบทวนเอกสาร
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
บทที่ 8 การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
บทที่ 9 ประสบการณ์การใช้ Concept Mapping เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 10 การใช้ TL ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน: ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชา Community Medicine

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860209 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน