0
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
"เพื่อนเดินทางบนเส้นทางการวิจัย" เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านที่รู้สึกว่า "วิจัยเป็นยาขม" เปลี่ยนความคิดเป็น "วิจัยคือเพื่อน"
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เล่มนี้เสมือน "เพื่อนเดินทางบนเส้นทางการวิจัย" เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านที่รู้สึกว่า "วิจัยเป็นยาขม" เปลี่ยนความคิดเป็น "วิจัยคือเพื่อน" เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะพาผู้อ่านร่วมเดินทางตั้งแต่ "จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของการวิจัย" ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นทำวิจัย ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาประเด็นวิจัย การวางแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงปลายทาง คือ การสื่อสารงานวิจัย

    หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสาร การตลาด รวมถึงผู้ที่สนใจงานวิจัย และกำลังก้าวสู่ "เส้นทางการวิจัย" จะได้รับทั้งความรู้และวิธีการลงมือปฏิบัติ ทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

สารบัญ

ภาคที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
ภาคที่ 2 การพัฒนาประเด็นการวิจัยด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาคที่ 3 การวางแผนการวิจัยด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาคที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาคที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารงานวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340553 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน