0
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
เพื่อใช้สำหรับการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการการพิเศษ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ลักษณะและธรรมชาติของ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา" คือการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิควิธีวิจัยใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินโครงการ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการเขียนโครงการวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการการพิเศษ และระดับที่เชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
บทที่ 2 การวิจัยเชิงบรรยาย
บทที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
บทที่ 5 การวิจัยเชิงนโยบาย
บทที่ 6 การวิจัยเชิงอนาคต
บทที่ 7 การวิจัยและพัฒนา
บทที่ 8 การประเมินโครงการ
บทที่ 9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บทที่ 10 การเขียนโครงการวิจัย
บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332428 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน