0
การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม
จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับใช้ในการวิเคราะห์การทำการตัดสินใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายด้าน โดยเน้นที่งานด้านวิศวกรรม
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย (Multi-Criteria Decision Marketing : MCDM) สำหรับใช้ในการวิเคราะห์การทำการตัดสินใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายด้าน โดยเน้นที่งานทางด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม และงานบริหารอื่น ๆ ที่ในหลาย ๆ ครั้งเกี่ยวข้องกับการทำการตัดสินใจสลับซับซ้อนสำหรับหลายระดับของผู้ตัดสินใจ

    ได้อธิบายเครื่องมือ รวมถึงการสอดแทรกตัวอย่างการใช้งานและกรณีศึกษาจริง ที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในงานวิจัยในหนังสือ ซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการนำตัวอย่างในหนังสือไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การประยุกต์ใช้กรณีศึกษาในการตัดสินใจระดับภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำเรื่องการทำการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย (MCDM)
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในหนังสือ
บทที่ 3 เทคนิคการประมาณค่าและการจัดอันดับ
บทที่ 4 วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
บทที่ 5 วิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA)
บทที่ 6 วิธีเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติ (TOPSIS)
บทที่ 7 วิธีเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)
บทที่ 8 การทำการตัดสินใจกรณีมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง
บทที่ 9 การหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ 2 เป้าหมาย
บทที่ 10 การหาคำตอบจากโปรแกรมเป้าหมาย (GP)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340782 (ปกอ่อน) 428 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน