0
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
เจาะลึกการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทั้งที่วัดได้และวัดไม่ได้ด้วยเทคนิคขั้นสูงผ่านกรณีศึกษา
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินภายใต้ความเสี่ยง" เล่มนี้ เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์หุ้นเพื่อกําหนดราคาเป้าหมายเมื่อบริษัทประกาศโครงการใหม่ ในเชิงการศึกษา จึงเหมาะกับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่ผ่านการศึกษาเครื่องมือการเงินเบื้องต้นบ้างแล้ว เช่นการวิเคราะห์มูลค่าตามเวลาของเงิน การกําหนดราคาหุ้นกู้ หนังสือเล่มนี้จะพัฒนาความรู้ต่อไปถึงการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยง ดังนั้นแม้แต่ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโท ยังคงสามารถใช้ตําราเล่มนี้เพื่อศึกษาเทคนิกการวิเคราะห์โครงการในเชิงลึกได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน
บทที่ 3 กระแสเงินสดปลอดพันธะ (Free Cash Flow) และการพยากรณ์งบการเงิน
บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ
บทที่ 5 อัตราคิดลดตามโครงสร้างของทุน (WACC)
บทที่ 6 การวัดความเสี่ยงเพื่อประเมินโครงการ
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการโดยการจำลองข้อมูล
บทที่ 8 การกำหนดอัตราคิดลดด้วยแบบจำลอง CAPM
บทที่ 9 การปรับกระแสเงินสดที่มีความเสี่ยงเป็นกระแสเงินสดที่แน่นอนด้วยวิธี Certainty Equivalent
บทที่ 10 การใช้แบบจำลอง APT เพื่อประเมินโครงการ
ฯลฯ

คำนิยม
มีการนําเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น Real Option หรือการปันส่วนทุน เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน ทําให้มีความแม่นยําสูงขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนในการประเมินมูลค่าหุ้นเมื่อบริษัทมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าแก่บริษัทรศ.เกศินี วิฑูรชาติ- อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105722 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 210 x 266 x 15 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน