0
ลด 20%
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ บทบาทสื่อสารมวลชนกับการวิเคราะห์สถานการณ์ กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม ฯลฯ
หนังสือ200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่มีข้อมูลเหมาะกับผู้เรียนคณะสื่อสารมวลชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ สื่อสารต่าง ๆ ในปัจจุบันโชเชียลมีเดียทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว มีทั้งจริง เท็จปะปนกันไป คนเสพข่าวต้องใช้ดุลยพินิจเองบ้าง หรือคนนำเสนอข่าวต้องหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดมาเสนอให้เสพข่าวกัน เพราะฉะนั้นผู้ทำหน้าที่ในการสื่อสารสู่สาธารณชนต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ต้องการจะสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถ่ายทอดเรื่องราวบนพื้นฐานของความเป็นจริง และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ถูกต้อง เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีผลจากหลายปัจจัย ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ผู้ถ่ายทอดข้อมูลจึงต้องนำเอาหลักการและทฤษฎีมาพิจารณาวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดเกิดความถูกต้อง สมบูรณ์และช่วยยกระดับความคิดของผู้รับสาร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้ เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 10 บท ส่วนท้ายบทจะมี บทสรุปพร้อมคำถามท้ายบทซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 2 กระบวนการคิดเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 3 บทบาทสื่อมวลชนกับการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 4 แหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 5 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 6 กรอบความคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
บทที่ 7 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
บทที่ 8 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 9 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
บทที่ 10 การวางแผนการสื่อสารจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163884923 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน