0
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business
ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่เน้นการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ในการตัดสินใจต่างๆ ด้านบริหารธุรกิจและด้านการผลิต
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ" เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่ว่าจะเป็น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวางแผนและการควบคุมโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ
บทที่ 3 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
บทที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
บทที่ 6 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
บทที่ 7 การวางแผนและการควบคุมโครงการ
บทที่ 8 ตัวแบบแถวคอย
บทที่ 9 ทฤษฏีเกม
บทที่ 10 ตัวแบบมาร์คอฟ
บทที่ 11 ตัวแบบการจำลองสถานการณ์
เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164789272 (ปกอ่อน) 338 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน