0
ลด 10%
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต และอีกมากมาย
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?127.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลายๆ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาหรือผู้สนใจศึกษาด้านวิชาการวิจัยการดำเนินงานในคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต การพยากรณ์เชิงปริมาณ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ตัวแบบมาร์คอฟ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และตัวแบบแถวคอย เป็นต้น

    หนังสือเล่มนี้ ยังแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์และคำตอบ เนื้อหาทุกบทมีตัวอย่างประกอบพร้อมแบบฝึกหัดให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือวิชาการวิจัยการดำเนินงานได้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
บทที่ 2 ปัญหาการขนส่ง
บทที่ 3 ปัญหาการมอบหมายงาน
บทที่ 4 การโปรแกรมเชิงพลวัต
บทที่ 5 ตัวแบบโครงข่าย
บทที่ 6 การพยากรณ์เชิงปริมาณ
บทที่ 7 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
บทที่ 8 ตัวแบบมาร์คอฟ
บทที่ 9 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
บทที่ 10 ตัวแบบแถวคอย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831128 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน