0
การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab (Analysis and Design of Experiments with Minitab)
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทำการทดลองหรือการวิจัยด้วยตนเอง
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เน้นไปที่การวิเคราะห์การทดลองหรือการวิจัย โดยใช้โปรแกรม Minitab ช่วยวิเคราะห์ อธิบายการใช้งานโปรแกรมแบบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟกทอเรียล และการวิเคราะห์การทดลองแบบจัตุรัสลาติน (LS) พร้อมวิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองอย่างละเอียด มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทำการทดลองหรือการวิจัยด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
บทที่ 3 การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)
บทที่ 4 การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design : RCBD)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANCOVA)
บทที่ 6 การวิเคราะห์แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Experimental Analysis)
บทที่ 7 การวิเคราะห์การทดลองแบบจัตุรัสลาติน (Latin Square : LS)

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164873667 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 228 x 15 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน