0
ลด 70%
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (รหัสวิชา 3204-2006)
เรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หนังสือ40.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ ในส่วนของ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ" เริ่มตั้งแต่วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) การสร้างแผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) การใช้โปรแกรม MS-Visio เพื่อสร้างแผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆ พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ สำหรับปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการ
บทที่ 5 แบบจำลองกระบวนการ
บทที่ 6 แบบจำลองข้อมูล
บทที่ 7 การออกแบบระบบ : ตอนที่ 1
บทที่ 8 การออกแบบระบบ : ตอนที่ 2
บทที่ 9 การสร้างระบบและการบำรุงรักษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

-
-

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824526 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน