0
ลด 10%
การวิเคราะห์โครงการลงทุน
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์โครงการลงทุน" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์โครงการลงทุน วงจรการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ดอม รวมทั้งการจัดเตรีมเอกสารโครงการ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ ไว้ท้ายเล่มอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการลงทุน
บทที่ 2 วงจรการวางแผนโครงการ
บทที่ 3 การกำหนดดครงการ
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด
บทที่ 7 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน
บทที่ 9 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 10 การเตรียมเอกสารโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842100 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน