0
ลด 60%
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis)
หนังสื่อเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคาระห์โครงสร้างและพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีต่างๆ
หนังสือ168.00 บาท
e-books(PDF) ?341.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้รวมทั้งหมด 8 บท ประกอบไปด้วย 2 ส่วน โดยในส่วนแรกคือบทที่ 1 และบทที่ 2   เป็นส่วนทั่วไปที่กล่าวถึงน้ำหนักบรรทุก, การจำลองโครงสร้าง, พื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการจำแนกโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยวางรากฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง และในส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมภายใต้น้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิต โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์หาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้างในบทที่ 2, แรงภายในของโครงถักในบทที่ 3, แรงภายในของคานและโครงข้อแข็งในบทที่ 4, รูปร่างที่เปลี่ยนไปของโครงสร้างเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกในบทที่ 5 และบทที่ 6 รวมถึงการตอบสนองของโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ในบทที 7 และบทที่ 8 ซึ่งทุกบทจะแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ให้ละเอียดมากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิต
บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงถัก
บทที่ 4 การวิเคราะห์คานและโครงข้อแข็ง
บทที่ 5 การวิเคราะห์ระยะโก่งของคานและโครงข้อแข็งโดยวิธีรูปลักษณ์
บทที่ 6 การวิเคราะห์ระยะโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพลังงาน
บทที่ 7 เส้นอิทธิพลสำหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิต
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เส้นอิทธิพล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824311 (ปกอ่อน) 524 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 2 มม.
น้ำหนัก: 905 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน