0
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย Amos
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Amos ซึ่งง่ายและสะดวก มีความแม่นยำสูง
ผู้เขียน ยุทธ ไกยวรรณ์
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย Amos" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)" ด้วยโปรแกรม Amos เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายในการวิเคราะห์ SEM การศึกษาหนังสือเล่มนี้ควรศึกษาไปพร้อมกับหนังสือการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับการวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ

1. บทนำ
2. ความเข้าใจเบื้องต้นโมเดลสมการโครงสร้าง
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos
4. หน้าต่างโปรแกรม Amos
5. การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis)
6. การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ด้วยโปรแกรม Amos
7. หลักการวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
8. แนวทางขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos
9. การหาความเที่ยงตรง (PC) และความแปรปรวนเฉลี่ย (PV)
10. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measurement of model fit)
11. ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วย Amos
12. สรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339632 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน