0
การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
นำเสนอองค์ความรู้ของการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่นิยาม ความสำคัญประเด็นการบริหารเพื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอองค์ความรู้ของการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่นิยาม ความสำคัญประเด็นการบริหารเพื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงหลักการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ในการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความสามารถในการวิเคราะห์
บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 วิธีการและกระบวนการเพื่อวิเคราะห์
บทที่ 6 เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์
บทที่ 7 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การนำการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในองค์กร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820128 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน